Introfilm om renseanlæg

På renseanlæg renses vandet på 3 måder: mekanisk, biologisk og kemisk.


Den mekaniske rensning er maskiner, der fjerner alle de store ting, som f.eks. toiletpapir, vatpinde, afføring, madolie og sand.


I den biologiske rensning spiser bakterierne alle de flydende ting i vandet, som f.eks. urin, opløst sukker, rengøringsmidler osv.


Til sidst, i den kemiske rensning bliver næringssaltet fosfat fjernet med jern.


Hvordan kan bakterier rense spildevand? Kan man drikke det rensede vand? - Det og mange andre spørgsmål kan du finde svaret på i introduktionsfilmen om vandets vej gennem et renseanlæg, som åbner i en ny fane, når du klikker på billedet herunder:


Vandets vej


Renseprocesserne er yderligere forklaret i vores klimamenupunkt, hvor du blandt andet kan læse om de mange vigtige samfundsressourcer, der er restprodukter fra vores renseprocessor af spildevandet. Der kan du også finde en anden film om spildevandets vej fra dit hjem til de endelige restprodukter, der kommer ud i den anden ende.