Bundtømning af tank

I regulativet for tømning af bundfældningstanke er det bl.a. besluttet, at alle bundfældningstanke hvert 4. år skal bundtømmes med slamsuger. Årsagen er, at slamafvandingsbilen (KSA-bilen) ikke kan opsuge sand, grus, sten og andre fremmedlegemer, der lægger sig på bunden af tankene og mindsker tankenes bundfældningsvolumen.


Efterfyldning af bundfældningstank

Når tanken bundtømmes af en slamsuger, vil tanken ikke blive efterfyldt med vand. Dette sker kun ved tømning med en KSA-bil. Efterfyldning efter en bundtømning bør derfor blive foretaget af grundejeren.


Hvorfor?

Der er flere grunde til, at vi anbefaler, at tanken skal efterfyldes, bl.a.:

  • At slamlaget/ "slamkagen", der dannes øverst på spildevandet i tanken, kan stoppe udløbet.
  • At hindre eventuelle driftsforstyrrelser i det efterfølgende anlæg (minirenseanlæg, nedsivningsanlæg).
  • At Rørcentret, Miljøstyrelsen samt producenter af bundfældningstanke anbefaler, at bundfældningstanken efterfyldes med vand efter tømning.
  • At undgå, at de biologiske processer i selve tanken bliver hæmmet.


Hvordan?

Tanken efterfyldes til underkanten af T-stykket i indløbet (ca. 2/3 af tanken) eller til underkant af grenrør i udløbet.


Efterfyldning kan bl.a. ske ved at starte opvaskemaskine, vaskemaskine o.l. samt ved at lade sin vandhane løbe en times tid alt afhængig af størrelsen på din bundfældningstank.


Øvrig information

Bundtømning med slamsuger hvert 4. år har indgået som en del af "Udbud af Tømningsordning 2018" i Næstved Kommune. Bundtømningen hvert 4. år er derfor indeholdt i den ordinære pris for tømning af en tank på under 2,5 m3.