Mulighed for afmelding?

Tømningsordningen er en obligatorisk ordning. Afmelding fra tømningsordningen kan kun ske, hvis:

  • afledningen af spildevand fra ejendommen ophører permanent f.eks. ved nedrivning, eller Næstved Kommune har vurderet, at ejendommen er ubeboelig. Det påhviler ejeren af ejendommen at afmelde ejendommen hos NK-Spildevand A/S og tilmelde den igen til tømningsordningen, hvis afledningen af spildevand genoptages.
  • en ejendom står ubeboet/ubenyttet i minimum et helt år. Det påhviler ejeren at ansøge om midlertidig afmelding fra tømningsordningen hos NK-Spildevand A/S. Afmeldingen kan kun ske for et år ad gangen.


Ejendomme, der skal kloakeres, tages ud af tømningsordning i det år, hvor ejendommen skal tilsluttes NK-Spildevands kloak.


Følgende tømninger er ikke omfattet af ordningen:
  • Sluttømning i forbindelse med kloakering og ved etablering af egen renseløsning.
  • Tømning i forbindelse med reparation af tanken eller kloaksystemet eller i forbindelse med nedrivning af ejendommen.
  • Grundejeren skal selv bestille tømningerne hos et vilkårligt slamsugerfirma og afregne direkte med dem.