Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Byrådet har den 9. oktober 2018 godkendt et nyt regulativ for tømningsordningen for hustanke i Næstved Kommune.


I det nye regulativ fremgår det i § 7 blandt andet, at alle tanke inden for de næste 4 år vil blive helt tømt af en slamsuger (bundtømt) ved én af tømningerne.


Årsagen er, at slamafvandingsbilen (KSA-bilen) ikke kan opsuge sand, sten, grus og andre fremmedlegemer, der lægger sig på bunden af tankene og mindsker tankenes bundfældningsvolumen.


Du kan læse mere om dette i regulativet.