Tømning af samletank

Byrådet godkendte d. 9. oktober 2018 et nyt regulativ for tømningsordningen for hustanke i Næstved Kommune.


I regulativet er det vedtaget, at tømning af samletanke tages ud af tømningsordningen.


Hidtil har borgere med samletanke bestilt tømning hos Vest Slam og derefter modtaget opkrævning fra NK-Forsyning.


Fremover kan disse borgere bestille tømning af deres samletanke hos hvilket som helst slamsugerfirma og selv afregne direkte med slamsugeren.


Se det nye regulativ.