Spildevandsplan

Spildevandsplanen giver dig et samlet overblik over håndteringen af spildevand i Næstved Kommune. Se de seneste års spildevandsplaner og læse mere.

 

Byrådet godkendte den 2. april 2013 ny spildevandsplan for Næstved Kommune for perioden 2012-2022. Planen skal sikre et bedre og mere rent vandmiljø.

 

Spildevandsplanen betyder, at NK-Spildevand A/S henover de 10 år skal spildevandskloakere 2.337 ejendomme i det åbne land, samt give tilbud om kontraktlig medlemskab til de 1.494 ejendomme, der vil få påbud om etablering af forbedret spildevandsrensning på egen grund.

 

Ved accept af tilbuddet skal NK-Spildevand A/S etablere og vedligeholde renseforanstaltningen for ejerne mod betaling af tilslutningsbidrag og efterfølgende vandafledningsbidrag.

 

Spørgsmål om spildevandskloakeringerne og betalingsregler kan ske til tlf. 55 78 51 00 eller nk-spildevand@envafors.dk.

 

Yderligere information:

Information om ejendomme, der skal kloakeres

Information om kontraktligt medlemskab

Eksempel på kontrakt