Hvordan fungerer de elektroniske vandmålere?

De digitale måler har et indbygget radiomodul, så vi kan fjernaflæse vandmåleren, hvilket gør aflæsningen nemmere for både dig og os. Dens display er digitalt, så du løbende kan aflæse forbruget.


Én gang i døgnet sender måleren data til os om, hvor meget vand du har brugt, så vi altid har dit aktuelle forbrug.


Fejlsøgning og forbedringsmuligheder

Med de digitale målere kan vi bedre sætte ind over for f.eks. lækager fra rørbrud i ledningsnettet. Vi kan lettere følge og optimere driften i forhold til bl.a. ledningsstryk, ledningstab og renovering af ledningsnettet og dermed gøre mere for at sikre forsyningssikkerheden, samtidig med at vi hurtigere kan sætte ind over for vandtab i ledningsnettet til gavn for klima og miljø.


Den automatiske indlæsning af forbrug til årsafregning og i forbindelse med flytninger betyder besparelser på vores administrationsomkostninger, og den optimerede drift og det lavere vandspild betyder lavere driftsomkostninger.


Der går ca. 12-15 år, mellem batterierne i de digitale målere skal skiftes.


Hent brugervejledningen til din elektroniske vandmåler


Krypteringsnøgler til aflæsninger af vandmåler

Vi udleverer ikke krypteringsnøgler til aflæsninger af vandmålere af både GDPR-mæssige og omkostnings-hensyn. Vi anbefaler at tilkøbe en dongle til aflæsning direkte hos Kamstrup.