Hvordan fungerer de elektroniske vandmålere?

De nye, digitale målere ligner de gamle. Det, der adskiller dem fra de gamle modeller, er, at vandmåleren nu har et indbygget radiomodul, så vi kan fjernaflæse vandmåleren, hvilket gør aflæsningen nemmere for både dig og os. Dens display er nu også digitalt, så du løbende kan aflæse forbruget.


Én gang i døgnet sender måleren data til os om, hvor meget vand du har brugt, så vi altid har dit aktuelle forbrug.


Fejlsøgning og forbedringsmuligheder

Med de nye målere kan vi nu bedre sætte ind over for f.eks. lækager fra rørbrud i ledningsnettet. Vi kan lettere følge og optimere driften i forhold til bl.a. ledningsstryk, ledningstab og renovering af ledningsnettet, og dermed gøre mere for at sikre forsyningssikkerheden samtidig med, at vi hurtigere kan sætte ind over for vandtab i ledningsnettet til gavn for klima og miljø.


Den automatiske indlæsning af forbrug til årsafregning og i forbindelse med flytninger betyder besparelser på vores administrationsomkostninger, og den optimerede drift og det lavere vandspild betyder lavere driftsomkostninger i fremtiden.


Der vil gå ca. 12-15 år, før batterierne i de nye målere skal skiftes.


Hent brugervejledningen til din elektroniske vandmåler