Hvordan fungerer de intelligente målere?

De nye, digitale målere ligner de gamle. Det, der adskiller dem fra de gamle modeller, er, at vandmåleren nu har et indbygget radiomodul, så vi kan fjernaflæse vandmåleren, hvilket gør aflæsningen nemmere for både dig og os. Dens display er nu også er digitalt, så du løbende kan aflæse forbruget.


Med tiden vil din nye vandmåler løbende sende dit vandforbrug videre til os. Én gang i døgnet kommer måleren til at sende data om, hvor meget vand du har brugt, så vi altid har dit aktuelle forbrug.


Fejlsøgning og forbedringsmuligheder

I fremtiden kan NK-Vand derfor sætte ind over for f.eks. lækager fra rørbrud i ledningsnettet. Vi kan følge og optimere driften i forhold til bl.a. ledningsstryk, ledningstab og renovering af ledningsnettet, mv.


Automatisk indlæsning af forbrug til årsafregning og i forbindelse med flytninger betyder besparelse på vores administrationsomkostninger. Der vil gå ca. 12-15 år, før batterierne i de nye målere skal skiftes.