Hjelmsøværket

Hjelmsøværket ved Hjelmsølille by er vores nyeste vandværk. Vandværket blev opført fra 1976 til 1979 og sat i drift i 1979. Værket kan producere 1000 kubikmeter vand i timen og modtager råvand fra Hjelmsøværkets kildeplads, der ligger op til grænsen til Ringsted Kommune.


Vandet iltes med ren ilt. Det iltede råvand filtreres gennem dobbelte åbne sandfiltre og ledes til rentvandstanke – klar til udpumpning til forsyningsnettet. Fra vandværket bliver vandet ledt til vandtårnet på Østre Ringvej i Næstved.


Den distribuerede vandmængde fra Hjelmsølille Vandværk var i 2020 1.770.460 m3.


Hjelmsøværket overtog fra 2008 vandforsyningen af det område, som Tybjerg Vandværk tidligere forsynede.


Hjelmsø


Sikkerheden på vandværket er meget høj. Et større strømsvigt vil ikke volde os problemer, da vi har et nødstrømsanlæg, der kan overtage strømforsyningen til vores produktion. Med nødstrømsanlægget kan vi producere 500 kubikmeter vand i timen, og vi kan levere den samme mængde vand til forbrugerne.


Læs mere i vores årlige rapport om vandkvalitet og vandforsyningsanlæg på vores side om vandanalyser.