Hjelmsøværket

Hjelmsøværket ved Hjelmsølille by er vores nyeste vandværk. Vandværket blev opført fra 1976 til 1979 og sat i drift i 1979. Værket kan producere 1000 kubikmeter vand i timen. Fra vandværket bliver vandet ledt til vandtårnet på Østre Ringvej i Næstved.


Hjelmsøværket overtog fra 2008 vandforsyningen af det område, som Tybjerg Vandværk tidligere forsynede.


Hjelmsø


Sikkerheden på vandværket er meget høj. Et større strømsvigt vil ikke volde os problemer, da vi har et nødstrømsanlæg, der kan overtage strømforsyningen til vores produktion. Med nødstrømsanlægget kan vi producere 500 kubikmeter vand i timen, og vi kan levere den samme mængde vand til forbrugerne.