Vandanalyser

Vand er det vigtigste levnedsmiddel, vi har.  For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet fører vi løbende kontrol med kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, drikkevandet på vandværkerne og drikkevandet hos forbrugerne.


Miljøstyrelsen udsteder retningslinjer for den offentlige kvalitetskontrol af vandværksvand. Der bliver lavet boringskontrol, normalkontrol, udvidet kontrol, kontrol med uorganiske sporstoffer, kontrol med organiske mikroforureninger og begrænset kontrol.


Drikkevandskvaliteten kontrolleres løbende på vandværker, beholderanlæg og i ledningsnettet. På vandværkerne tages månedlige akkrediterede analyser, som dokumenterer, at drikkevandskvaliteten overholdes. Herudover analyseres to gange årligt for pesticider, organiske mikroforureninger og spormetaller på Hjelmsølille og Pindsobro vandværker.


I ledningsnettet kontrolleres vandkvaliteten hos udvalgte forbrugere for at dokumentere, at drikkevandskvaliteten overholdes. I alt udtages årligt minimum 65 vandprøver.


Drikkevandets hovedbestanddele og bakteriologi

(Tallene er en opsummering af prøveresultaterne fra 1. halvår 2021)


Skema over vandprøver 1. halvår 2021


Alle historiske analyseresultater for boringer, vandværker og ledningsnet er tilgængelige i vores arkiv, der opdateres hvert kvartal. Du kan også finde prøveresultaterne i Jupiterdatabasen, der er det nationale arkiv for geologi og vandanalyser. Den er dog lidt sværere at finde rundt i for lægmand.


Læs mere i vores samlede rapport om vores vandkvalitet og vandforsyningsanlæg (senest opdateret d. 14. oktober 2021).


Der er aldrig fundet rester af pesticider i NK-Forsynings drikkevand.