Pilotprojekt med intelligent styring af gadelamper

I samarbejde med Næstved Kommune tester vi brugen af intelligent lysstyring på vejene Kvædevænget, Plantevej, Pærevænget og Æblevænget.


Det midlertidige forsøg skal gøre os klogere på, hvilke fordele og ulemper det giver at lade gadelamperne være slukkede, når der ikke er bevægelsesaktivitet i området nær gadelamperne. Lamperne bliver aktiveret af sensorer, der snakker sammen med områdets øvrige gadelamper og aktiveres, når f.eks. en bilist, cyklist eller fodgænger nærmer sig.


Formålet med forsøget er at afdække, om den intelligente lysstyring skal gøres permanent og udbredes til resten af kommunen.  Det kører frem til 31. december 2023, hvorefter vi regner med, der vil være nok data til at afgøre, om det skal fortsætte, eller om der skal justeres på, hvordan lyset tænder og slukker.


I området, hvor forsøget kører nu, vil det fortsætte med de nuværende lysindstillinger frem til næste sommer, da beslutningsprocessen om, hvordan det fremtidige gadelysbillede skal se ud, kræver inddragelse af alle parter og relevante udvalg i kommunen, hvilket vil forlænge tidsperioden.


Hvorfor slukke helt, når der ikke er bevægelse?

Muligheden for at styre lamperne intelligent er en ny teknologi, som er i hastig udvikling. Det skal selvfølgelig ikke indføres, blot fordi man kan, men kun hvis det giver tilstrækkeligt med fordele til at opveje eventuelle ulemper.


At spare på energien er naturligvis en rigtig god grund – det sænker udgifter til energi og sparer CO2, hvilket er vigtigt af hensyn til klimakrisen. Dertil kommer en række andre fordele ved at slukke lyset, når der ikke er brug for det, hvilket uddybes herunder.


CO2-besparelser

De foreløbige resultater af forsøget viser, at vi kan reducere brændtimerne på lamperne med omkring 45 %. I takt med, at dagen bliver kortere, og det bliver tidligere mørkt, vil der være mere trafik i de mørke timer, hvor lyset skal tænde ved bevægelse. Derfor forventer vi, at antallet af brændtimer ikke kan reduceres med hele 45 % fordelt over hele året, men at det gennemsnitlige antal besparede timer vil ligge på et lavere procentniveau.


Det vil vi vide mere om til nytår, men den energi, en lampe med sensorstyring bruger, vil under alle omstændigheder falde en del. Falder antallet af brændtimer med 33 %, vil det betyde en CO2-besparelse på 33 %, da kun knap halvdelen af det danske energiforbrug kommer fra vedvarende energi.


Energibesparelser

Falder energiforbruget med de mindst 33 %, vi forventer, vil det reducere elregningen med samme procentsats. Det er en god besparelse – særligt hvis vi igen kommer til at opleve store prisudsving.


Faldet på energiforbruget til gadelys kan også være en medspiller i forhold til udbredelsen af elbiler, der forventeligt fortrinsvis kommer til at lade om natten i villaområderne. Så optager gadelamperne mindre af den ledige kapacitet i elnettet.


Forlænget levetid på lamperne

Gør vi som i forsøgets start, hvor vi skruede ned for lamperne til 20 % lysstyrke i stedet for at slukke helt, når der ikke var bevægelse i området, vil vi også se en god besparelse på energiforbruget, men lamperne vil stadig være tændt i alle de ca. 4.200 timer om året, det er mørkt.


Derfor vil lamperne med denne metode fortsat bruge de samme 4.200 timer om året af deres levetid, som hvis der ingen lysstyring er. Slukker vi dem helt, når der ikke er bevægelse, bruger vi i de slukkede perioder ikke timer af deres samlede levetid, og dermed forlænger vi lampernes levetid. Ender vi på en reduktion på 33 % tændte timer årligt, kan lamperne holde 33 % længere tid, inden de skal udskiftes.


Mere lys når man skal bruge det

Gadelamperne, der ikke er en del af forsøgsområdet, fungerer sådan, at der typisk i boligområder og på mindre veje, og hvor lamperne er mere end 4 år gamle, slukker hver anden lampe mellem kl. 22-06. I øjeblikket er de faktisk slukket hele tiden på grund af pga. energikrisen i vinteren 2022-2023. Det overvejer Næstved Kommune at fastholde i vinteren 2023-2024 også.


Lamper, der er nyere end 4 år gamle, lyser 100 % frem til kl. 22 og efter 6, men mellem kl. 22-06 lyser de på 50 % lysstyrke. Når vi kun lyser vejene op, når der reelt er et behov for det, lyser vi op med 100 %, så der er tilstrækkeligt lys, når man færdes på vejene i hele lygtetændingstiden. Dermed vil forbipasserende opleve, at der er dobbelt s�� meget lys i tidsrummet mellem kl. 22-06, end der er i dag uden for forsøgsområdet.


Hurtigere reparationer af gadelamper der ikke virker

Systemet, der bruges til at styre lamperne med, har andre fordele end lysstyringen. Det kan også afgive alarmer, når en lampe ikke virker længere. I dag er vi afhængige af, at folk indrapporterer via vores hjemmeside, når lamperne på vejen ikke virker, eller vente, til vi opdager det ved det årlige eftersyn. Det vil sige, at der kan gå lang tid, inden vi får repareret eller skiftet lamper, der ikke virker. Det giver også færre forgæves kørsler til defekte lamper, fordi vi allerede hjemmefra ved, præcis hvilken lampe der er defekt, samt i systemet på forhånd kan se, hvilken type lampe det er, så vi får den rigtige med ud.


Opdateret 16. oktober 2023

Vi er opmærksomme på, at sensorerne, som styrer lamperne, ikke fungerer optimalt i øjeblikket. Især har sensorerne det svært i regnvejr, eller når der dannes dug i morgentimerne. Leverandøren af styringssystemet er på sagen, og vi håber at have løst problemet hurtigst muligt.


Vi har også ændret i lysstyringen af lamperne, der i det mørke tidsrum nu vil forblive tændt – men på et lavere blus. Gadelamperne vil derfor som udgangspunkt forblive tændt på 20 % lysstyrke, og lysstyrken vil øges, når der er bevægelse i området.


Indkommende kommentarer og spørgsmål samt svar til pilotprojektet

  Modtagne kommentarer

  Svar på kommentarer

Der kommer flere indbrud, når lyset på vejen er slukket, og tyven får arbejdsro.

Vi har kontaktet Det Kriminalpræventive Råd og talt med specialkonsulent Hans Peter de Place for at få belyst denne bekymring.

Der er ikke lavet nogen undersøgelser om, hvorvidt der er flere indbrud ved huse, hvor der ikke er lys på vejen, så der er ingen statistikker, der kan belyse det, men der er dermed heller ingen evidens for, at det skulle være tilfældet.

 Ifølge det Kriminalpræventive Råd er det bedste råd at sørge for at holde sin hæk eller hegn lavt, så man kan se henover, og opsætte lamper med bevægelsessensor på egen grund, så tyve ikke kan gemme sig i mørket ved huset. På deres hjemmeside har de flere gode råd til at forebygge indbrud.

Man skal tæt på lamperne, før de tænder, og så lyser de kun et lille område op.Når man aktiverer en sensor på en lampe, tænder den for et antal lamper til hver side, typisk 4-6 lamper. Sker det ikke, er der noget galt, som vi skal have rettet.Det er imidlertid ikke alle lamper, som har en sensor. Møder man f.eks. på en gåtur én, som man stopper og taler med, et sted hvor lamperne ikke har sensorer, vil alle lamper slukke efter et minuts tid. Så skal man flytte sig ind under en lampe med sensor, før lyset tænder igen.
Når man bor i byen, forventer man, der er lys på vejen.Der er forsat lys på vejen, men nu kun når der er nogen, som har brug for det. Det er kun, når der ikke er mennesker, og hvor derfor ikke er brug for lys, det er slukket.
Man pålægger mig som husejer en ekstra udgift, da mit udelys nu er mere tændt.Det er klart, at har man brug for lys på egen matrikel, så skal man selv investere i lys. Det er ikke en kommunal opgave at sørge for, at der er lys på folks egne grunde.
De nye LED-lamper bruger jo mindre strøm end de gamle lamper, så hvorfor skal der spares yderligere?En LED-lampe bruger også strøm, så der er også energi at spare på de lamper. Men det handler også om CO2 og at minimere lysforurening. 
Kan man ikke sænke lyset til 20 % styrke, når der ikke er nogen på vejene i stedet for at slukke helt? Så er der også sparet meget.Det er korrekt, men det forlænger ikke lampernes levetid, da den så stadig lyser 4.200 timer om året. Hvis en lampe eksempelvis koster 4.000 kr. at udskifte inkl. lampe, sensor og arbejdsløn og holder i 20 år, så afskrives den med kr. 200 om året, holder den 30 år, er afskrivningen pr. år kun 133 kr.
Kan man ikke nøjes med at sænke lyset til 20 % styrke, når der ikke er nogen på vejene, og først slukke helt fra efter kl. 23 og til kl. 6?Det kan være et kompromis. Der vil være en mindre besparelse ved denne løsning, men der vil være lys hele aftenen, når man kikker ud. Det vil ikke hjælpe dem, der generes af, at lyset på vejen tænder og slukker i løbet af natten, fordi det forstyrrer deres nattesøvn, når gadelampen står lige ud for deres soveværelsesvindue. 
Der er en del dyr, der også løber rundt i området og aktiverer sensorerne, så lyset tænder.Sensorerne reagerer ikke på små dyr som harer og pindsvin, men større dyr som hunde og rådyr vil aktivere lyset. Når hele Kvædevænget er udbygget med huse, kommer der formentligt færre rådyr og vandrer rundt i området om natten.
Det er utrygt, når jeg ikke kan se, at der er lys på vejen indefra, og når lyset tænder, ved jeg ikke, hvem der er derude.Denne er svær at kommentere på, men man kan sige, at hvis der er lys på vejen hele den mørke tid, så ved man heller ikke, om der er nogen derude. Måske det handler om vane?
Hvis jeg lufter hund, er det utrygt, at der kun er lys i få lamper til hver side for mig.Vi er stadig i færd med at få lyset til at virke optimalt, men der skal være 4-6 lamper på hver side af, som lyser ad gangen. Det mener vi, vil være tilstrækkeligt med lys.
Det er fantastisk, at lamperne er slukkede, når der er helt mennesketomt på vejen, og det tænder flot, når vi nærmer os.Vi værdsætter også positive tilbagemeldinger fra dem, der er tilfredse med, at lyset er slukket, når der ikke er mennesker på gaden. 
Hvilke evalueringskriterier indgår i jeres forsøg med lyssensorer her i Appenæs?

Vi har ikke udførligt beskrevet, hvilke evalueringskriterier der er for dette pilotprojekt. Meningen er at teste, om det er muligt at styre lyset, som vi har gjort, og derefter evaluere på dels komfort, energiforbrug, kommentarer fra beboerne og om det kan give bedre vedligeholdelsesplaner og reparationer af lamperne.  

Evalueringen foregår løbende. Eksempelvis ved vi allerede nu, at sencorerne ikke fungerer tilfredsstillende. Derfor ændrer vi  allerede nu på, hvordan lysstyringen virker.


Se også vores tidligere artikel om pilotprojektet bragt i vores nyhedsbrev i juni 2023 (side 8-9).