Tændplan for vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune

Teknisk Udvalg besluttede d. 15.12.2014 at ændre på den såkaldte tændingstid i samtlige byer i kommunen. Beslutningen betyder, at gadelysene i den mørke periode 15. august til 2. maj bliver tændt på fuld styrke, og ikke mere har delslukning/reduktion de første 45 minutter om eftermiddagen, når gadelyset ved solnedgang tændes.


Natsænkning


Konkret betyder ændringerne følgende:

  1. I den mørke periode tændes gadelyset i hele kommunen ved solnedgang (25 lux).
  2. Kl. 22:00 sættes gadelyset på natsænkningsniveau. Det vil sige, at man nogle steder vil opleve, at kun hver anden lampe er tændt. I andre områder er systemet indrettet sådan, at lysintensiteten er lidt lavere.
  3. Kl. 06:00 tændes gadelyset fra natsænkningsniveau til fuld styrke og forbliver sådan indtil efter solopgang, hvor gadelyset slukkes.
  4. Lørdag og søndag ved solnedgang, tænder gadelyset kun på natsænkningsniveau og forbliver på natsænkningsniveau til efter solopgang, hvor gadelyset slukkes.
  5. I perioden 2. maj til 15. august, tændes gadelyset i denne periode kun på natsænkningsniveau. Det svarer til det serviceniveau, der er beskrevet under punkt 2.