Tændplan for vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune

OBS: Vejbelysningen er dæmpet pga. energikrisen

Fra mandag den 31. oktober 2022 tændes der kun for dæmpet belysning allerede fra mørkets frembrud, for at sparre på energien i en tid, hvor forsyningssikkerheden i Danmark og Europa er under pres. Det vil sige, at det enten kun er hver anden gadelygte, der er tændt eller at styrken er 50 %.


Hidtil har det været sådan, at gadebelysningen blev tændt for fuld styrke, når det bliver mørkt. Den blev dæmpet til 50% mellem klokken 22.00 og 06.00 eller hver anden gadelampe blev slukket – altså en slags natbelysning.


Læs mere på Næstved Kommunes hjemmeside.


Teknisk Udvalg besluttede d. 15.12.2014 at ændre på den såkaldte tændingstid i samtlige byer i kommunen. Beslutningen betyder, at gadelysene i den mørke periode 15. august til 2. maj bliver tændt på fuld styrke, og ikke mere har delslukning/reduktion de første 45 minutter om eftermiddagen, når gadelyset ved solnedgang tændes.


Natsænkning


Konkret betyder ændringerne følgende:

  1. I den mørke periode tændes gadelyset i hele kommunen ved solnedgang (25 lux).
  2. Kl. 22:00 sættes gadelyset på natsænkningsniveau. Det vil sige, at man nogle steder vil opleve, at kun hver anden lampe er tændt. I andre områder er systemet indrettet sådan, at lysintensiteten er lidt lavere.
  3. Kl. 06:00 tændes gadelyset fra natsænkningsniveau til fuld styrke og forbliver sådan indtil efter solopgang, hvor gadelyset slukkes.
  4. I perioden 2. maj til 15. august, tændes gadelyset i denne periode kun på natsænkningsniveau. Det svarer til det serviceniveau, der er beskrevet under punkt 2.